«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы ақпарат

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы ақпарат

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) Акционерінің 14.07.2015 ж. № 200 шешіміне сәйкес «UHY SAPA Consulting» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебімен растаған Қордың 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігін валюталық теңгерімде 416 903 942 976,06 теңге (төрт жүз он алты миллиард тоғыз жүз үш миллион тоғыз жүз қырық екі мың тоғыз жүз жетпіс алты теңге 06 тиын) мөлшерде бекітілді, соның ішінде: 
 
  • арнайы резервттің активтері 237 960 263 040,31 теңге (екі жүз отыз жеті миллиард тоғыз жүз алпыс миллион екі жүз алпыс үш мың қырық теңге 31 тиын) мөлшерде;
  • меншікті активтері 178 943 679 935,75 теңге (жүз жетпіс сегіз миллиард тоғыз жүз қырық үш миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз отыз бес теңге 75 тиын) мөлшерін құрды. 
 
Аталған шешіміне сәйкес орналастырудан тапқан таза табысы: 
 
  • 2014 жылғы Қордың арнайы резервттің активтері 18 296 385 835,27 тенге (он сегіз миллиард екі жүз тоқсан алты миллион үш жүз сексен бес мың сегіз жүз отыз бес теңге 27 тиын) мөлшерін құрды және Қордың арнайы резервіне жатқызылды;
  • 2014 жылғы Қордың меншікті активтерін орналастырудан тапқан таза табысы 846 068 288,67 тенге (сегіз жүз қырық алты миллион алпыс сегіз мың екі жүз сексен сегіз теңге 67 тиын) мөлшерін құрды және толықтыру арқылы Қордың резервтік капиталы 161 050 000 тенге (жүз алпыс бір миллион елу мың теңге) және арнайы резерв 685 018 288,67 тенге (алты жүз сексен бес миллион он сегіз мың екі жүз сексен сегіз теңге 67 тиын) арасында бөлінді. 
 
Қордың акционері «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі болып табылады, келесі мекен жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Көктем - 3 ы.а., 21-үй, тел./факс:+7 (727)2704703, hq@ nationalbank.kz, веб-сайт: www.nationalbank.kz