Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Қор ұсынатын сыйақы мөлшерлемелері

2022 жылдың тамызында келесі белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың қайтадан тартылатын депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері қолданысқа енеді: Белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар жеке тұлғалардың қайтадан тартылатын депозиттері бойынша максималды сыйақы мөлшерлемелері, %Депозиттің санаты Толықтырылмайтын депозиттер бойынша, % Толықтырылатын депозиттер бойынша, %
Шілде, 2022 Тамыз, 2022 Шілде, 2022 Тамыз, 2022
1. Ұлттық валютадағы салымдар
1.1 Мерзімсіз депозиттер 13,5 13,5* 13,5 13,5
1.2 Мерзімді депозиттер
3 айға 14,0 14,0* 13,5 13,5*
6 айға 14,0 14,0* 13,5 13,5*
12 айға 13,5 13,5* 13,0 13,0*
24 айға 9,4 9,4* 9,2 9,2
1.3 Жинақ депозиттер
3 айға 14,5 15,0* 14,0 14,5*
6 айға 14,5 15,5 14,0 15,0
12 айға 15,1 15,2* 13,9 14,0
24 айға 12,3 12,5 11,5 11,7
2. Шетел валютасындағы депозиттер
2.1 Мерзімсіз депозиттер 1,0 1,0 1,0 1,0
2.2 Мерзімді депозиттер
12 айға дейін 1,0 1,0 1,0 1,0
12 ай және одан жоғары 1,0 1,0 1,0 1,0
2.3 Жинақ депозиттер
12 айға дейін 1,0 1,0 1,0 1,0
12 ай және одан жоғары 1,0 1,0 1,0 1,0


*Сыйақының максималды мөлшерлемелері "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 30 маусымдағы № 19 шешімімен бекітілгенdocx

Максималды сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін анықтау әрі бекіту әдістемесі_26.02.21.doc

2273.28 KB

Хронология

docx

Максималды сыйақы мөлшерлемесі. 01.10.2018 бастап хронологиясы - каз 01072022.xlsx

184.817 KBЖеке тұлғалардың жаңадан ашылатын депозиттері бойынша ұсынылатын сыйақы мөлшерлемелерінің 2018.01.10 дейінгі өзгеру хронологиясы:Қолданылу кезеңі

теңгеде

шетел валютасында

01.07.2018 – 01.10.2018

12%

1%

01.12.2017 – 30.06.2018

14%

1%

01.07.2017 – 30.11.2017

14%

1.5%

01.01.2017 – 30.06.2017

14%

2%

01.07.2016 – 31.12.2016

14%

2%

01.02.2016 – 01.07.2016

14%

2%

01.07.2015 – 31.01.2016

10%

3%

01.01.2015 – 30.06.2015

10%

3%

01.04.2014 – 31.12.2014

4%

01.03.2014 – 31.12.2014

10%

01.11.2013 – 31.03.2014

4.5%

01.11.2013 – 28.02.2014

9%

01.07.2013 – 31.10.2013

9%

5.5%

01.01.2013 – 30.06.2013

9%

5.5%

01.07.2012 – 31.12.2012

9%

6%

01.04.2010 – 30.06.2012

10%

7%

21.09.2009 – 31.03.2010

11.5%

8%

16.02.2009 – 20.09.2009

13.5%

8%

01.07.2008 – 15.02.2009

13.5%

10%