Алматы қ., A05B0Y8, Әйтеке би к., 67 4-қабат

Астана қ., Z01А5АF2, Малика Габдуллина көшесі, 18, №5-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A05B0Y8, Әйтеке би к., 67 4-қабат

Астана қ., Z01А5АF2, Малика Габдуллина көшесі, 18, №5-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Корпоративтік басқару

Қордың ағымдағы қызметіне басшылық жасау

Акционер

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (құрылғаннан бері) жалғыз акционері – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционердің атынан осындай шешім қабылдау құқығына ие лауазымды тұлға қабылдайды. Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қор Жарғысына сәйкес бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.


Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары Шолпанқұлов Берік Шолпанқұлұлы берілген.