Алматы қ., A25D6H8, Достық даңғылы, 136, 8-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A25D6H8, Достық даңғылы, 136, 8-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңның талаптарды орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №79 қаулысы бойынша жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу ме

Берілген мақала бұл тілде жоқ.