Контрастты ауыстыру
Нашар көретіндерге арналған нұсқа Әдеттегі нұсқа

Корпоративтік басқару

 

Акционер

Қордың жалғыз акционері (құрылғанынан бастап) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі болып табылады (орналасқан жері: 050040, Алматы қ-сы, Көктем-3 ықшам ауданы, 21-үй).

Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қор Жарғысымен жалпы акционерлер жиналысының (акционерінің) құзыреттеріне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімдер бекітілген тәртіпте мұндай шешімдерді қабылдауға құқылы Қордың жалғыз акционерінің лауазымды тұлғасымен қабылданады.

Жалғыз акционердің құзырындағы мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Құрманов Жанат Бостанұлына берілген.

 

Директорлар кеңесі

Қордың директорлар кеңесі Қор қызметіне оның Жарғысына сәйкес жалпы басшылық жүргізеді, алайда жалғыз акционердің ерекше құзырына жатқызылған мәселелерді шешуден басқа.

Қор директорлар кеңесі оның Төрағасынан және Директорлар кеңесінің екі мүшесінен тұрады, бір тәуелсіз директор мен Қор Төрағасын қоса алғанда.

Қор директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кіреді:

Смоляков Олег Александрович Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары
Директорлар кеңесінің Төрағасы
Қосымша мәліметтер Скрыть дополнительные сведения

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер

  Басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қоса атқаратын басқа заңды тұлғаның атауы Басшы лауазымның атауы Басқа заңды тұлғадағы негізгі өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпарат
1 «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
2 «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
3 «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
4 «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
5 «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының Рейтингтік агенттігі» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
6 «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының академиясы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
7 «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы міндеттерін атқару
Әбдірахманов Нұрлан Алмасұлы
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Төрағасы
 
Тәжияқов Бисенғали ШамғалиұлыТәуелсіз директор
Қосымша мәліметтерСкрыть дополнительные сведения
  Басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қоса атқаратын басқа заңды тұлғаның атауы Басшы лауазымның атауы Басқа заңды тұлғадағы негізгі өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпарат
1 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі функцияларын атқару
2 «Интертич денсаулық сақтау және медициналық сақтандыру Қазақ Корпорациясы» АҚ Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі функцияларын атқару

 

Директорлар кеңесінің комитеттері

Аса маңызды мәселелерді қарау және Қор Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қор Директорлар кеңесінің жанында стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, ішкі аудит, кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеті құрылған.

Атқарушы орган

Қордың ағымдағы қызметіне оның атқарушы органы басшылық етеді. Жеке – дара атқарушы органы болып Қордың Төрағасы Қоғылов Бақыт Бектұрғанұлы табылады.

Ішкі аудит қызметі

Қордың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылған, ол тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Консультативтік кеңес

Консультативтік кеңес депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің мүдделерін ұсынатын Қордың алқалы консультативті – кеңес беруші органы болып табылады.

Консультативтік кеңестің негізгі мақсаттары

 • Қазақстан Республикасының депозитерге міндетті кепілдік беру жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары бойынша ұсыныстарды оның қатысушыларының пікірлерін қоса алғанда дайындау және қарау
 • Қосылу шартына, Міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарды төлеу мөлшерін және тәртібін анықтау ережесіне және Қордың басқа актілеріне өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын Қор Директорлар кеңесіне ұсынбас бұрын алдын-ала қарау
 • Қосылу шарты шегінде өз міндеттемелерін Қазақстан Республикасының депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктерімен орындау кезінде туындауы мүмкін түсініспеушіліктерді, дәлсіздіктер мен қайшылықтарды жою жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу
 • Қатысушы банктерімен орындамаудың мүмкін жағдайларын алдын-алу бойынша кеңестерді анықтап алу, соның ішінде Қосылу шартымен қарастырылған жарналар мен айыппұлдарды төлеу жөнінде

Консультативтік кеңес қызметін оның Төрағасы басшылық етеді. Консультативтік кеңестің Төрағасы жалпы басшылық етеді, отырыстарды (кажетінше) шақырады, хаттамаларға қол қояды және оның алдында есеп береді. Консультативтік кеңес Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын отырыстағы Консультативтік кеңес мүше банктердің өкілдері арасынан сайланатын Төраға орынбасары атқарады.

Консультативтік кеңес құрамы

Консультативтік кеңес дауыс беру (ашық құпия және (немесе) қосымша) нәтижелері бойынша сайланатын депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне 10 қатысушы банктерден құралады, сондай-ақ ол Консультативтік кеңестің есепті жылдағы қорытынды отырысында барлық қатысушы банктердің тең құқылы қатысу қағидасына негізделген. Консультативтік кеңеске шағын қатысушы банктер қатарына жатқызылатын бір банк кіруі тиіс. Консультативтік кеңес құрамы бір жыл мерзімге Қор Төрағасы шешімімен бекітіледі және жыл сайын қайта сайланады.

Консультативтік кеңестің 2018 жылғы құрамы

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі

Мерзімі Күні Корпоративтік оқиғаның атауы
2016 Ақпан 12/02/2016 Қор Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер
19/02/2016 Қор Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер
Наурыз 29/03/2016 Акционермен қабылданған шешімдер жөніндегі ақпаратты ашу тәртібі туралы акционер шешімі
Сәуір 22/04/2016 Жарғылық капиталды ұлғайту туралы акционер шешімі
22/04/2016 Акцияларды орналастыру туралы акционер шешімі
26/04/2016 Директорлар кеңесі туралы акционер шешімі
Мамыр 17/05/2016 Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
17/05/2016 Өкілетті органның акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістерді тіркеуі
Маусым 16/06/2016 Жылдық қаржылық есептілікті бекітуі туралы акционер шешімі
Шілде 27/07/2016 Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы акционер шешімі
Тамыз 19/08/2016 Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін уақытынан бұрын тоқтату туралы акционер шешімі
Қыркүйек 29/09/2016 Акционер шешімдері туралы акпаратты ашу Тәртібіне өзгерістер  енгізу  туралы акционер шешімі
Желтоқсан 22/12/2016 Жарғыға өзгерістер енгізу туралы акционер шешімі
2017

Ақпан 07/02/2017 Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы акционер шешімі
Наурыз 27/03/2017 Жарғыға өзгеріс енгізу туралы акционер шешімі
Қараша 24/11/2017 Аудиторлық ұйымның анықталуы туралы Акционердің шешімі
28/11/2017 «ҚДКБҚ»АҚ негізгі құралдар объектілерін, материалдық емес активтердің, тауарлық-материалдық қорлар мен шаруашылық қызметінің бойынша дебиторлық берешек баланстан шығарылғаны және есептен шығару туралы ережесі жою туралы акционердің шешімі
Желтоқсан 11/12/2017  Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы акционердің шешімі
15/12/2017  Қоғамның акцияларын ораналастыру туралы директорлар Кеңесінің шешімі
29/12/2017

Қордың жарғылық капиталын толтыру туралы Акционер шешімі Қордың шығындар есебінен

2018 Қантар 23/01/2018

Тәуелсіз директорлары – директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу Ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы акционердің шешімі

25/01/2018

Біржолғы сыйақы төлеу туралы акционердің шешімі

Ақпан 07/02/2018

Банк - агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

27/02/2018

Банк - агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

Мамыр 16/05/2018

Жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы акционердің шешімі

Тамыз 02/08/2018

Қор Төрағасы, директорлар Кеңес мүшесі туралы Акционердің шешімі

10/08/2018

Акционердің шешімдерін жою туралы Акционердің шешімі

Қараша 06/11/2018

Банк-агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

Біз Cізге қоңырау шаламыз
Рахмет, жолданды!
Біздің маман жуық арада
Сізбен хабарласады!